Login firme   Inregistrare Firma
Descriere activitate

1. Servicii de consultanta privind implementarea sistemului de management integrat calitate-mediu-SSM conform standardelor SR EN ISO 9001/2008,
SR EN ISO 14001/2005 si SR OHSAS 18001/2008.
2. Workshop-uri privind aplicarea personalizata in compania dumneavoastra a cerintelor standardului SR EN ISO 9001/2008, documentarea unui sistem de management al calitatii conform SR EN ISO 9001/2008 tinand cont de numarul de personal existent, de obiectul de activitate desfasurat si de nivelul de calificare al personalului.
3. Servicii de prevenire si protectie in domeniul muncii in conformitate cu legea 319/2006 si normele de aplicare HG 1425/2006, cu modificarile si
completarile in vigoare.
4. Servicii privind gestionarea deseurilor conform legii 211/2011.